หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 22 ต.ค. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 07 ก.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
02 92 98 96 90 04 49 45
2 10 ก.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
66 83 01 48 70 79 51 02
3 11 ก.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
63 12 36 15 19 32 42 09
4 12 ก.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
63 21 28 14 50 92 39 97
5 13 ก.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>789025
64 65 77 38 59 20 96 57
6 14 ก.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
28 32 93 97 43 47 21 25
7 17 ก.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
46 75 77 44 35 86 39 82
8 18 ก.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
85 54 74 35 32 93 42 03
9 19 ก.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
93 51 20 78 90 48 80 38
10 20 ก.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
42 62 88 08 02 22 11 31
11 21 ก.ย. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
74 63 17 06 42 31 12 01
12 24 ก.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
40 72 66 46 48 64 42 70
13 25 ก.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
00 58 03 61 86 44 99 43
14 26 ก.ย. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
88 89 57 58 00 01 93 94
15 27 ก.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
14 21 82 11 88 05 95 02
16 28 ก.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
53 58 33 38 53 58 41 46
17 01 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
91 50 14 73 70 29 47 06
18 02 ต.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
46 01 97 50 59 88 09 38
19 03 ต.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
58 49 80 71 52 43 96 13
20 04 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
44 52 72 24 37 59 40 56
21 05 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
09 31 44 04 66 74 52 88
22 08 ต.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
82 30 76 76 08 44 22 30
23 09 ต.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
70 48 29 07 49 27 92 70
24 10 ต.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
38 46 12 20 61 69 82 90
25 11 ต.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
76 06 09 73 53 29 89 93
26 12 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
57 68 40 51 62 73 16 27
27 16 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>345681
65 49 16 00 41 25 87 71
28 17 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
99 12 61 74 50 63 04 83
29 18 ต.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
56 48 52 52 27 77 91 13
30 19 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
40 51 61 30 52 39 91 00