หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 23 ก.ค. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 11 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
80 76 52 48 61 57 11 07
2 12 มิ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
15 04 71 60 61 50 29 18
3 13 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
69 40 33 96 18 11 34 95
4 14 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
57 77 09 25 37 97 86 48
5 15 มิ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
44 42 36 50 37 51 82 04
6 18 มิ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
17 65 81 01 83 99 68 14
7 19 มิ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
89 79 27 41 22 46 54 14
8 20 มิ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
48 94 98 44 73 19 26 72
9 21 มิ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
13 13 27 99 80 46 44 82
10 22 มิ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
03 59 16 72 37 93 98 54
11 25 มิ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
45 47 91 93 78 80 28 70
12 26 มิ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
91 37 27 99 87 51 98 70
13 27 มิ.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
75 77 74 76 03 05 66 32
14 28 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
37 71 52 14 30 36 54 12
15 29 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
49 95 98 56 94 60 58 96
16 02 ก.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
40 18 80 22 78 80 27 69
17 03 ก.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
18 09 25 98 51 24 62 35
18 04 ก.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
09 53 03 41 17 55 20 58
19 05 ก.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
65 55 71 49 68 52 42 78
20 06 ก.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
43 99 73 31 50 08 76 34
21 09 ก.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
60 84 95 19 44 68 96 20
22 10 ก.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
48 52 44 52 62 34 60 64
23 11 ก.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
86 74 12 48 51 09 63 97
24 12 ก.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
21 42 75 12 72 09 93 30
25 13 ก.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>890136
33 40 15 22 22 29 52 59
26 16 ก.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
49 03 37 15 90 62 69 83
27 17 ก.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
83 86 61 08 22 47 07 62
28 18 ก.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
00 93 73 66 78 71 85 78
29 19 ก.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
07 22 87 02 58 73 89 04
30 20 ก.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
08 19 02 13 96 07 06 18