หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 25 ก.พ. 2562
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 11 ม.ค. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
33 70 19 56 84 21 04 41
2 14 ม.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
89 15 86 18 30 74 57 47
3 15 ม.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
03 46 42 15 34 77 00 57
4 16 ม.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
41 41 25 75 83 17 41 41
5 17 ม.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
43 02 44 03 93 52 30 89
6 18 ม.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>567803
89 59 39 91 09 21 77 47
7 21 ม.ค. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
29 52 92 15 90 13 38 61
8 22 ม.ค. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
72 34 88 50 96 58 77 39
9 23 ม.ค. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
35 42 25 48 60 83 38 61
10 24 ม.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
21 83 26 88 76 38 53 15
11 25 ม.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
04 51 04 51 66 13 62 09
12 28 ม.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
54 92 59 97 56 94 03 41
13 29 ม.ค. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
54 49 02 01 40 63 05 98
14 30 ม.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
67 62 88 83 93 12 60 55
15 31 ม.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>789025
84 24 10 50 72 12 73 13
16 01 ก.พ. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
70 97 60 87 94 21 40 67
17 04 ก.พ. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
04 64 00 60 96 56 62 22
18 05 ก.พ. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
86 24 96 66 74 88 09 53
19 06 ก.พ. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
94 85 15 06 43 34 71 62
20 07 ก.พ. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
52 81 66 95 57 86 11 60
21 08 ก.พ. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
63 48 57 54 10 01 68 43
22 11 ก.พ. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
34 34 37 31 67 01 00 68
23 12 ก.พ. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
17 83 94 94 59 59 49 49
24 13 ก.พ. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
03 54 37 88 60 11 73 24
25 14 ก.พ. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>456792
40 33 01 28 53 20 64 09
26 15 ก.พ. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
92 72 61 03 04 60 94 70
27 18 ก.พ. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>678914
73 79 85 91 96 02 71 23
28 20 ก.พ. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
90 19 34 63 07 36 38 67
29 21 ก.พ. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
49 11 46 08 41 03 32 94
30 22 ก.พ. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
49 83 27 05 93 61 20 88