หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 24 เม.ย. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 08 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
98 34 32 68 86 22 90 74
2 09 มี.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
30 40 49 41 86 04 37 53
3 12 มี.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
25 88 29 92 28 91 32 95
4 13 มี.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
21 11 80 52 68 36 90 58
5 14 มี.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
29 61 83 93 70 80 40 50
6 15 มี.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
21 81 73 33 60 20 08 68
7 16 มี.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
89 19 64 44 02 06 76 32
8 19 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
75 01 04 72 94 82 79 97
9 20 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
83 96 27 52 15 36 84 05
10 21 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
33 49 66 82 94 10 43 59
11 22 มี.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
75 32 55 12 94 51 55 88
12 23 มี.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
26 29 27 28 62 93 21 34
13 26 มี.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
16 95 37 16 13 92 10 89
14 27 มี.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
90 80 64 54 60 50 58 48
15 28 มี.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
84 74 25 33 33 25 99 59
16 29 มี.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>890136
40 59 76 23 68 31 92 07
17 30 มี.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
52 60 96 96 77 15 26 34
18 02 เม.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
56 70 30 04 94 68 28 02
19 03 เม.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
02 26 20 08 22 06 24 04
20 04 เม.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
99 75 58 66 59 65 98 26
21 05 เม.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
39 41 63 65 11 13 92 94
22 09 เม.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
88 04 35 43 63 71 27 35
23 10 เม.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
00 73 80 47 61 66 95 68
24 11 เม.ย. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
61 66 51 56 59 36 22 27
25 12 เม.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
29 07 52 30 68 54 17 95
26 17 เม.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
48 69 34 83 16 01 53 64
27 18 เม.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
83 30 36 10 43 90 56 03
28 19 เม.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
71 15 79 23 08 52 94 38
29 20 เม.ย. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
43 49 24 30 36 42 28 34
30 23 เม.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
34 94 86 42 15 13 14 14