หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 20 มิ.ย. 2562
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 02 พ.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
42 90 89 37 08 56 17 65
2 03 พ.ค. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
00 00 07 10 00 00 05 12
3 08 พ.ค. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
18 50 34 34 77 91 01 67
4 09 พ.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
89 12 23 22 50 49 80 21
5 10 พ.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
42 62 97 83 74 06 69 89
6 13 พ.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
21 52 03 66 00 69 13 56
7 14 พ.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
39 74 85 28 14 99 84 29
8 15 พ.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
66 82 70 14 72 88 27 57
9 16 พ.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
00 73 86 41 15 12 75 52
10 17 พ.ค. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
50 75 42 67 87 12 11 64
11 21 พ.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
63 52 54 43 08 97 49 38
12 22 พ.ค. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>567803
61 12 43 94 51 02 91 42
13 23 พ.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
05 86 99 92 67 24 79 12
14 24 พ.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
85 94 64 85 19 40 12 33
15 27 พ.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
08 96 83 71 17 05 84 72
16 28 พ.ค. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
75 91 27 57 96 88 04 20
17 29 พ.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
24 80 59 45 42 62 36 68
18 30 พ.ค. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
78 42 19 83 40 04 57 21
19 31 พ.ค. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
88 69 50 93 57 00 22 35
20 05 มิ.ย. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
68 99 10 41 09 40 46 77
21 06 มิ.ย. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
59 13 18 72 59 13 41 95
22 07 มิ.ย. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
83 42 70 71 79 62 50 09
23 10 มิ.ย. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
93 43 95 45 59 09 73 23
24 11 มิ.ย. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
06 33 02 29 95 22 41 68
25 12 มิ.ย. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
60 81 05 64 95 46 11 70
26 13 มิ.ย. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
88 23 19 92 66 45 14 03
27 14 มิ.ย. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
30 16 00 14 44 70 33 81
28 17 มิ.ย. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
58 25 70 37 68 35 23 10
29 18 มิ.ย. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
09 86 76 53 68 45 60 37
30 19 มิ.ย. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
08 48 27 67 60 00 98 38