หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 12 ธ.ค. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 29 ต.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
13 17 73 77 14 18 88 92
2 30 ต.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
74 86 71 83 54 66 51 63
3 31 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
96 45 06 55 45 94 09 58
4 01 พ.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
15 06 61 48 03 06 55 54
5 02 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
34 79 74 19 57 02 84 29
6 05 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
69 15 27 57 60 24 58 26
7 06 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
48 90 75 17 57 99 33 25
8 07 พ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
47 14 54 79 80 53 33 00
9 08 พ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
18 85 89 56 65 32 73 40
10 09 พ.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
77 96 43 30 73 00 52 21
11 12 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
08 56 66 86 75 77 85 67
12 13 พ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
90 95 76 91 14 71 78 93
13 14 พ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
17 61 21 57 19 59 30 48
14 15 พ.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
99 69 21 09 92 62 83 47
15 16 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
61 78 21 38 34 51 00 83
16 19 พ.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>678914
47 53 84 16 80 20 48 48
17 20 พ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
93 55 64 84 35 13 03 45
18 21 พ.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
63 40 86 17 62 59 33 30
19 22 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
75 58 65 32 58 25 40 93
20 23 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
71 31 27 87 07 67 10 70
21 26 พ.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
50 60 60 50 37 27 77 67
22 27 พ.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
77 00 72 95 59 82 27 50
23 28 พ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
53 26 09 82 36 09 63 36
24 29 พ.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
27 64 06 43 42 79 49 14
25 30 พ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
88 39 37 88 68 19 80 31
26 03 ธ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
65 85 23 43 15 35 61 81
27 04 ธ.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
30 69 03 42 93 68 32 29
28 06 ธ.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
14 18 61 71 09 23 73 59
29 07 ธ.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
14 41 42 69 15 42 99 74
30 11 ธ.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
47 52 06 93 94 05 62 37