#สรุปหวย สองตัวบน เปิดเช้า เด่น<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T01-00193 29 1
T01-00068 28 2
T01-00208 28 2
T01-00382 28 2
T01-00465 28 2
T01-00024 27 3
T01-00031 27 3
T01-00060 27 3
T01-00088 27 3
T01-00232 27 3
T01-00061 26 4
T01-00095 26 4
T01-00131 26 4
T01-00216 26 4
T01-00227 26 4
T01-00284 26 4
T01-00439 26 4
T01-00466 26 4
T01-00468 26 4
T01-00486 26 4

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้