#สรุปหวย สองตัวบน เปิดเช้า เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T01-00068 29 1
T01-00118 29 1
T01-00211 29 1
T01-00234 29 1
T01-00338 29 1
T01-00409 29 1
T01-00414 29 1
T01-00049 28 2
T01-00052 28 2
T01-00055 28 2
T01-00086 28 2
T01-00167 28 2
T01-00179 28 2
T01-00199 28 2
T01-00206 28 2
T01-00213 28 2
T01-00216 28 2
T01-00241 28 2
T01-00265 28 2
T01-00309 28 2

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้