#สรุปหวย หลักสิบบน เปิดเช้า เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T02-00108 29 1
T02-00035 28 2
T02-00090 28 2
T02-00104 28 2
T02-00066 27 3
T02-00186 27 3
T02-00061 26 4
T02-00065 26 4
T02-00075 26 4
T02-00110 26 4
T02-00114 26 4
T02-00123 26 4
T02-00136 26 4
T02-00188 26 4
T02-00198 26 4
T02-00020 25 5
T02-00047 25 5
T02-00072 25 5
T02-00088 25 5
T02-00098 25 5

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้