#สรุปหวย สองตัวบน เปิดเช้า ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F01-00012 28 2
F01-00167 26 4
F01-00372 26 4
F01-00565 26 4
F01-00626 26 4
F01-00655 26 4
F01-00680 26 4
F01-00623 25 5
F01-00811 25 5
F01-00074 24 6
F01-00192 24 6
F01-00817 24 6
F01-00009 23 7
F01-00205 23 7
F01-00558 23 7
F01-00584 23 7
F01-00446 22 8
F01-00656 22 8
F01-00713 22 8
F01-00758 22 8

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้