#สรุปหวย สองตัวบน เปิดเช้า เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T01-00063 29 1
T01-00086 29 1
T01-00206 29 1
T01-00279 29 1
T01-00409 29 1
T01-00421 29 1
T01-00054 28 2
T01-00091 28 2
T01-00110 28 2
T01-00135 28 2
T01-00203 28 2
T01-00256 28 2
T01-00401 28 2
T01-00443 28 2
T01-00001 27 3
T01-00052 27 3
T01-00055 27 3
T01-00059 27 3
T01-00088 27 3
T01-00089 27 3

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้