#สรุปหวย หลักสิบบน เปิดเช้า ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F02-00002 30 0
F02-00013 30 0
F02-00142 30 0
F02-00404 30 0
F02-00436 30 0
F02-00493 30 0
F02-00521 30 0
F02-00796 30 0
F02-00036 29 1
F02-00091 29 1
F02-00097 29 1
F02-00118 29 1
F02-00143 29 1
F02-00195 29 1
F02-00206 29 1
F02-00216 29 1
F02-00239 29 1
F02-00270 29 1
F02-00294 29 1
F02-00343 29 1

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้