#สรุปหวย สองตัวล่าง ปิดเย็น เด่น<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T22-00075 27 3
T22-00076 27 3
T22-00015 26 4
T22-00052 26 4
T22-00240 26 4
T22-00352 26 4
T22-00009 25 5
T22-00021 25 5
T22-00203 24 6
T22-00336 24 6
T22-00010 23 7
T22-00116 23 7
T22-00067 22 8
T22-00178 22 8
T22-00034 21 9

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้