#สรุปหวย สองตัวบน ปิดเที่ยง เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T07-00011 29 1
T07-00057 28 2
T07-00122 28 2
T07-00005 27 3
T07-00025 27 3
T07-00027 27 3
T07-00037 27 3
T07-00076 27 3
T07-00082 27 3
T07-00086 27 3
T07-00107 27 3
T07-00128 27 3
T07-00020 26 4
T07-00045 26 4
T07-00048 26 4
T07-00054 26 4
T07-00060 26 4
T07-00174 26 4
T07-00181 26 4
T07-00190 26 4

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้