#สรุปหวย สองตัวบน ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T19-00369 29 1
T19-00076 28 2
T19-00195 28 2
T19-00339 28 2
T19-00036 27 3
T19-00061 27 3
T19-00127 27 3
T19-00164 27 3
T19-00217 27 3
T19-00227 27 3
T19-00267 27 3
T19-00301 27 3
T19-00317 27 3
T19-00336 27 3
T19-00344 27 3
T19-00005 26 4
T19-00022 26 4
T19-00072 26 4
T19-00093 26 4
T19-00099 26 4

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้