#สรุปหวย สองตัวล่าง เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T16-00798 30 0
T16-00031 29 1
T16-00098 29 1
T16-00100 29 1
T16-00205 29 1
T16-00317 29 1
T16-00597 29 1
T16-00642 29 1
T16-00670 29 1
T16-00068 28 2
T16-00120 28 2
T16-00134 28 2
T16-00151 28 2
T16-00166 28 2
T16-00270 28 2
T16-00344 28 2
T16-00352 28 2
T16-00353 28 2
T16-00394 28 2
T16-00512 28 2

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้