#สรุปหวย สองตัวล่าง ปิดเที่ยง เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T10-00105 29 1
T10-00080 27 3
T10-00121 27 3
T10-00196 27 3
T10-00099 26 4
T10-00129 26 4
T10-00144 26 4
T10-00147 26 4
T10-00009 25 5
T10-00063 25 5
T10-00104 25 5
T10-00111 25 5
T10-00174 25 5
T10-00178 25 5
T10-00002 24 6
T10-00004 24 6
T10-00032 24 6
T10-00049 24 6
T10-00051 24 6
T10-00057 24 6

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้