#สรุปหวย สองตัวบน เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T13-00128 29 1
T13-00208 29 1
T13-00015 28 2
T13-00016 28 2
T13-00062 28 2
T13-00082 28 2
T13-00087 28 2
T13-00168 28 2
T13-00196 28 2
T13-00219 28 2
T13-00241 28 2
T13-00008 27 3
T13-00010 27 3
T13-00024 27 3
T13-00064 27 3
T13-00070 27 3
T13-00089 27 3
T13-00097 27 3
T13-00099 27 3
T13-00105 27 3

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้