#สรุปหวย สองตัวบน เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T13-00024 29 1
T13-00151 29 1
T13-00085 28 2
T13-00155 28 2
T13-00157 28 2
T13-00167 28 2
T13-00176 28 2
T13-00226 28 2
T13-00043 27 3
T13-00088 27 3
T13-00089 27 3
T13-00105 27 3
T13-00136 27 3
T13-00171 27 3
T13-00180 27 3
T13-00253 27 3
T13-00256 27 3
T13-00014 26 4
T13-00019 26 4
T13-00045 26 4

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้