#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F15-00049 30 0
F15-00069 30 0
F15-00255 30 0
F15-00346 30 0
F15-00372 30 0
F15-00541 30 0
F15-00579 30 0
F15-00656 30 0
F15-00842 30 0
F15-00995 30 0
F15-01036 30 0
F15-01039 30 0
F15-01040 30 0
F15-00008 29 1
F15-00013 29 1
F15-00070 29 1
F15-00093 29 1
F15-00110 29 1
F15-00164 29 1
F15-00208 29 1

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้