#สรุปหวย หลักสิบบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F14-00201 30 0
F14-00287 30 0
F14-00305 30 0
F14-00320 30 0
F14-00325 30 0
F14-00353 30 0
F14-00365 30 0
F14-00494 30 0
F14-00518 30 0
F14-00565 30 0
F14-00670 30 0
F14-00720 30 0
F14-00839 30 0
F14-00866 30 0
F14-00989 30 0
F14-00016 29 1
F14-00023 29 1
F14-00037 29 1
F14-00063 29 1
F14-00099 29 1

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้