#สรุปหวย สองตัวบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F13-00582 29 1
F13-00122 27 3
F13-00446 27 3
F13-00497 27 3
F13-00700 26 4
F13-00745 26 4
F13-00854 26 4
F13-00014 24 6
F13-00303 24 6
F13-00350 24 6
F13-00374 24 6
F13-00068 23 7
F13-00216 23 7
F13-00297 23 7
F13-00358 23 7
F13-00501 23 7
F13-00554 23 7
F13-00748 23 7
F13-00451 22 8
F13-00477 22 8

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้