#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T15-00012 27 3
T15-00087 27 3
T15-00101 27 3
T15-00104 26 4
T15-00108 26 4
T15-00119 26 4
T15-00131 26 4
T15-00198 26 4
T15-00032 25 5
T15-00035 25 5
T15-00047 25 5
T15-00089 25 5
T15-00114 25 5
T15-00133 25 5
T15-00136 25 5
T15-00184 25 5
T15-00203 25 5
T15-00005 24 6
T15-00006 24 6
T15-00018 24 6

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้