#สรุปหวย หลักสิบบน เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T14-00102 28 2
T14-00182 28 2
T14-00143 27 3
T14-00149 27 3
T14-00158 27 3
T14-00009 26 4
T14-00025 26 4
T14-00046 26 4
T14-00144 26 4
T14-00023 25 5
T14-00043 25 5
T14-00157 25 5
T14-00162 25 5
T14-00165 25 5
T14-00172 25 5
T14-00173 25 5
T14-00180 25 5
T14-00037 24 6
T14-00059 24 6
T14-00082 24 6

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้