#สรุปหวย สองตัวล่าง ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T22-00216 30 0
T22-00076 29 1
T22-00272 29 1
T22-00305 29 1
T22-00336 29 1
T22-00053 28 2
T22-00178 28 2
T22-00009 27 3
T22-00015 27 3
T22-00075 27 3
T22-00122 27 3
T22-00214 27 3
T22-00301 27 3
T22-00303 27 3
T22-00304 27 3
T22-00310 27 3
T22-00005 26 4
T22-00010 26 4
T22-00021 26 4
T22-00143 26 4

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้