#สรุปหวย สองตัวล่าง เปิดบ่าย เด่น<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T16-00344 28 2
T16-00386 27 3
T16-00535 27 3
T16-00709 27 3
T16-00013 26 4
T16-00150 26 4
T16-00300 26 4
T16-00508 26 4
T16-00830 26 4
T16-00133 25 5
T16-00231 25 5
T16-00263 25 5
T16-00395 25 5
T16-00454 25 5
T16-00487 25 5
T16-00534 25 5
T16-00567 25 5
T16-00586 25 5
T16-00738 25 5
T16-00756 25 5

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้