หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 24 ส.ค. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 08 ก.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
30 42 98 74 50 22 65 07
2 11 ก.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
89 24 85 20 31 66 39 74
3 12 ก.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
41 02 73 34 86 47 92 53
4 13 ก.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
47 55 67 75 97 05 61 69
5 14 ก.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
28 67 49 88 23 62 69 08
6 15 ก.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
08 39 40 71 25 56 00 31
7 20 ก.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
04 04 33 33 54 54 03 03
8 21 ก.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
32 29 17 86 37 66 70 33
9 22 ก.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
15 55 10 60 60 10 13 43
10 25 ก.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
27 14 92 79 69 56 66 53
11 26 ก.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
76 10 31 65 13 47 81 85
12 27 ก.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
80 99 03 22 60 79 40 59
13 28 ก.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
52 12 85 45 58 18 58 18
14 29 ก.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
38 80 79 21 69 11 07 51
15 01 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
84 77 17 10 91 84 62 45
16 02 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
00 62 68 94 19 43 51 11
17 03 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
17 34 67 16 48 97 47 96
18 04 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
23 76 06 59 93 46 93 46
19 05 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
21 28 52 59 31 38 69 76
20 08 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
81 12 63 94 61 92 26 57
21 09 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
88 62 77 51 24 98 21 95
22 10 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
10 89 37 16 03 82 13 08
23 11 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
73 60 47 34 91 78 64 51
24 15 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
73 91 95 31 62 98 11 53
25 16 ส.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
74 63 43 68 10 01 52 59
26 17 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
96 56 20 32 49 03 63 89
27 18 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
12 49 58 95 51 88 22 59
28 19 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
15 14 06 05 39 62 76 25
29 22 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
55 21 57 19 62 14 24 48
30 23 ส.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
42 82 42 82 93 31 06 82