หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 01 ก.ค. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 19 พ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>789025
15 35 97 53 87 63 86 64
2 23 พ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>456792
13 27 15 71 03 83 69 17
3 24 พ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
56 87 48 21 87 82 26 57
4 25 พ.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
15 89 19 93 87 61 63 37
5 26 พ.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
19 56 43 80 65 02 64 01
6 27 พ.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>234570
60 96 87 23 69 05 67 03
7 30 พ.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
47 80 23 56 40 73 12 45
8 31 พ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
89 77 13 99 69 43 28 16
9 01 มิ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
90 62 21 07 14 14 76 52
10 02 มิ.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
19 43 22 46 14 38 06 30
11 03 มิ.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
67 61 18 12 63 57 43 37
12 06 มิ.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
67 24 81 38 19 76 42 99
13 07 มิ.ย. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
84 42 62 20 44 02 42 00
14 08 มิ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>901247
50 08 31 11 19 23 54 12
15 09 มิ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>678914
70 16 04 50 52 98 65 89
16 10 มิ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
49 16 33 68 51 14 21 44
17 13 มิ.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
38 83 99 22 56 65 86 35
18 14 มิ.ย. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
70 16 80 94 86 00 10 24
19 15 มิ.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
06 96 67 43 16 06 89 79
20 16 มิ.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
17 72 65 24 76 13 19 70
21 17 มิ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
31 12 94 75 43 24 32 13
22 20 มิ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
65 33 22 90 07 75 99 67
23 21 มิ.ย. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
15 16 76 77 71 72 80 81
24 22 มิ.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
18 38 36 44 26 54 68 12
25 23 มิ.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
06 38 45 23 66 02 40 72
26 24 มิ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
13 27 81 59 39 01 19 21
27 27 มิ.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
17 02 48 29 53 34 31 12
28 28 มิ.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
38 07 88 57 09 79 42 11
29 29 มิ.ย. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
28 86 53 11 38 96 66 24
30 30 มิ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>234570
17 51 63 03 92 74 99 33