หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 27 ก.ย. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 16 ส.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
74 63 43 68 10 01 52 59
2 17 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
96 56 20 32 49 03 63 89
3 18 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
12 49 58 95 51 88 22 59
4 19 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
15 14 06 05 39 62 76 25
5 22 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
55 21 57 19 62 14 24 48
6 23 ส.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
42 82 42 82 93 31 06 82
7 24 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
33 27 06 00 59 53 55 49
8 25 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
67 12 83 28 97 42 10 45
9 26 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
43 33 67 57 74 64 41 31
10 29 ส.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
01 60 84 57 27 14 15 26
11 30 ส.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
38 23 50 35 68 53 13 98
12 31 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
49 36 44 69 56 57 44 31
13 01 ก.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
96 52 32 12 14 30 71 73
14 02 ก.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
06 35 31 40 52 19 48 23
15 05 ก.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
01 53 97 51 27 21 52 96
16 06 ก.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
83 31 20 68 00 48 90 38
17 07 ก.ย. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
31 41 78 88 29 39 20 70
18 08 ก.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
63 43 08 12 79 41 38 82
19 09 ก.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
95 43 43 95 26 12 28 10
20 12 ก.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
01 27 11 17 14 14 85 43
21 13 ก.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
79 94 25 40 16 31 84 99
22 14 ก.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
89 95 21 37 93 09 19 35
23 15 ก.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
96 77 40 21 56 37 39 20
24 16 ก.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
57 18 58 19 12 73 07 68
25 19 ก.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
27 20 19 12 08 01 73 66
26 20 ก.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
01 72 44 29 95 78 78 95
27 21 ก.ย. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
72 94 86 08 51 73 17 39
28 22 ก.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
16 99 29 12 51 34 99 82
29 23 ก.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
04 95 54 45 31 68 88 11
30 26 ก.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
23 65 97 91 98 90 14 74