หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 20 ต.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 07 ก.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
90 60 37 07 86 56 66 36
2 08 ก.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
60 94 69 03 43 77 61 95
3 11 ก.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
86 25 96 35 55 94 54 93
4 12 ก.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
85 31 95 41 35 81 55 01
5 13 ก.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
12 57 87 32 33 78 94 61
6 14 ก.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
37 43 43 49 04 10 10 16
7 15 ก.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
29 19 47 37 87 77 53 43
8 18 ก.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
60 07 94 41 07 54 20 67
9 19 ก.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
15 05 35 15 62 42 59 39
10 20 ก.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>890136
28 69 11 48 13 46 65 94
11 21 ก.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
70 05 03 38 20 55 49 16
12 22 ก.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
22 27 66 83 95 54 05 44
13 25 ก.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
83 78 00 95 48 43 59 54
14 26 ก.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
89 30 07 48 84 25 75 16
15 27 ก.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
07 32 43 68 15 40 27 52
16 28 ก.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
05 78 58 31 64 37 36 91
17 29 ก.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
04 68 91 55 14 89 16 80
18 02 ต.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>678914
27 11 93 77 71 55 64 48
19 03 ต.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
04 40 21 43 61 03 97 33
20 04 ต.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
30 33 87 10 02 95 77 20
21 05 ต.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
35 58 52 75 73 96 87 10
22 06 ต.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>901247
29 42 87 00 03 16 97 10
23 09 ต.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
79 82 60 63 80 83 22 75
24 10 ต.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
87 65 69 53 05 83 95 73
25 11 ต.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
43 48 67 72 09 14 14 19
26 12 ต.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
26 12 03 11 17 97 48 66
27 16 ต.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
17 69 47 99 34 86 67 19
28 17 ต.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
69 98 31 36 57 10 47 20
29 18 ต.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
18 29 17 30 48 99 53 94
30 19 ต.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
98 45 13 60 03 50 43 10