หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 26 พ.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 10 เม.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
02 51 99 54 14 39 19 34
2 11 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
00 19 64 45 92 73 78 59
3 12 เม.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
24 46 01 23 21 43 50 70
4 17 เม.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
64 86 87 63 92 58 91 59
5 18 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
28 37 84 93 04 13 42 49
6 19 เม.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
40 02 22 20 62 80 19 23
7 20 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
80 61 09 90 77 58 28 91
8 21 เม.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
49 21 29 01 05 77 02 74
9 24 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
98 96 12 10 94 08 66 36
10 25 เม.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
66 00 64 02 43 23 27 39
11 26 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
86 59 66 61 19 92 47 20
12 27 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
30 17 18 29 13 34 77 70
13 28 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
47 70 43 34 41 36 32 45
14 02 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
36 04 18 14 61 29 12 20
15 03 พ.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
71 59 25 13 24 12 12 00
16 04 พ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
56 44 53 41 70 58 05 93
17 05 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
51 54 71 34 12 93 02 03
18 08 พ.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>678914
01 01 82 20 36 34 02 00
19 09 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
34 32 80 22 78 24 31 71
20 11 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
25 94 68 37 33 02 27 04
21 12 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
63 64 82 45 73 54 94 33
22 15 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
94 33 77 17 12 82 42 56
23 16 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
85 57 96 54 43 01 35 93
24 17 พ.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
71 64 93 58 40 05 29 94
25 18 พ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
96 33 69 60 79 50 88 41
26 19 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
57 69 60 72 71 83 64 76
27 22 พ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
38 74 19 55 71 07 73 09
28 23 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
30 57 98 25 17 44 69 96
29 24 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
53 84 58 89 16 47 15 46
30 25 พ.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
57 42 86 71 28 13 41 26