หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 28 ต.ค. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 15 ก.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
96 77 40 21 56 37 39 20
2 16 ก.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
57 18 58 19 12 73 07 68
3 19 ก.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
27 20 19 12 08 01 73 66
4 20 ก.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
01 72 44 29 95 78 78 95
5 21 ก.ย. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
72 94 86 08 51 73 17 39
6 22 ก.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
16 99 29 12 51 34 99 82
7 23 ก.ย. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
04 95 54 45 31 68 88 11
8 26 ก.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
23 65 97 91 98 90 14 74
9 27 ก.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
25 11 87 73 13 99 39 75
10 28 ก.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
42 03 16 23 71 32 58 81
11 29 ก.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
30 72 64 06 91 33 43 85
12 30 ก.ย. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
74 69 50 93 85 58 08 35
13 03 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
31 10 23 02 32 11 94 73
14 04 ต.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>234570
92 98 79 85 96 02 78 84
15 05 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
56 78 34 56 76 02 92 14
16 06 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
64 72 53 61 66 74 86 94
17 07 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
70 16 95 91 18 68 34 52
18 10 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
69 65 65 69 66 68 02 32
19 11 ต.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
64 62 08 06 28 74 21 81
20 12 ต.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
44 77 39 82 69 52 18 03
21 13 ต.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
71 47 35 83 48 70 82 64
22 14 ต.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
71 47 94 12 48 70 61 79
23 17 ต.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
71 47 33 28 48 70 34 27
24 18 ต.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>234570
71 47 59 75 48 70 54 20
25 19 ต.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
71 47 86 32 48 70 28 74
26 20 ต.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
71 47 58 30 48 70 73 45
27 21 ต.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
71 47 72 99 48 70 37 64
28 25 ต.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
71 47 60 23 48 70 47 10
29 26 ต.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>345681
71 47 61 86 48 70 12 35
30 27 ต.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
71 47 76 36 48 70 36 24