หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 23 ม.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 06 ธ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
87 21 28 62 44 62 48 82
2 07 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
30 18 95 53 18 30 53 05
3 08 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
66 13 00 47 36 83 41 88
4 13 ธ.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
70 38 04 28 26 06 21 89
5 14 ธ.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
60 39 47 74 51 70 25 96
6 15 ธ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>456792
73 52 34 91 05 20 65 60
7 16 ธ.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
06 41 83 18 16 51 51 86
8 19 ธ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>234570
15 64 09 58 89 38 40 11
9 20 ธ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
17 77 83 57 07 33 65 75
10 21 ธ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
65 00 99 34 36 29 57 08
11 22 ธ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
81 24 91 66 71 86 12 45
12 23 ธ.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
64 52 53 59 25 87 98 86
13 26 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
69 71 72 74 27 29 23 25
14 27 ธ.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
99 76 56 33 38 15 08 85
15 28 ธ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
42 34 32 24 31 23 60 52
16 29 ธ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
54 94 50 90 20 60 81 21
17 30 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
16 35 00 19 32 51 94 13
18 04 ม.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
27 33 44 50 79 85 58 64
19 05 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
02 44 50 92 29 71 03 47
20 06 ม.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>345681
42 37 93 12 47 58 48 43
21 09 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
84 36 17 31 54 94 08 40
22 10 ม.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
75 67 45 37 80 72 10 02
23 11 ม.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
77 67 60 50 89 79 93 83
24 12 ม.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
91 98 59 66 63 70 84 09
25 13 ม.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
94 10 72 88 57 73 24 40
26 16 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
88 36 98 26 76 48 80 44
27 17 ม.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
89 09 26 46 35 55 84 96
28 18 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
53 69 06 22 12 28 83 01
29 19 ม.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
63 20 67 16 69 14 88 95
30 20 ม.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
93 95 50 62 37 49 99 11