หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 24 พ.ค. 3105
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 26 ก.พ. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
73 02 95 80 80 95 56 19
2 27 ก.พ. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
63 07 63 07 43 87 27 71
3 28 ก.พ. 2562
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
10 17 49 79 01 26 48 79
4 01 มี.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
69 21 44 04 08 40 44 04
5 04 มี.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
00 00 78 34 76 68 30 14
6 05 มี.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
61 69 55 75 60 70 00 70
7 06 มี.ค. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>890136
48 52 52 48 16 16 51 49
8 07 มี.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
89 38 52 01 23 72 21 70
9 08 มี.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
68 53 03 82 77 44 12 09
10 11 มี.ค. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
44 32 02 90 11 99 43 69
11 12 มี.ค. 2562
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
76 33 97 46 39 96 59 16
12 13 มี.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
48 11 71 12 38 79 67 08
13 14 มี.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
36 69 67 00 50 17 88 79
14 15 มี.ค. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
49 61 27 61 79 09 57 31
15 18 มี.ค. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
81 24 57 00 58 99 57 00
16 19 มี.ค. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>456792
18 61 57 00 44 87 09 52
17 20 มี.ค. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
49 40 96 87 85 24 62 47
18 21 มี.ค. 2562
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
13 51 75 13 74 12 00 38
19 22 มี.ค. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
86 86 13 13 85 85 29 29
20 25 มี.ค. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
56 73 61 68 09 20 91 38
21 26 มี.ค. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
44 53 28 63 02 89 32 41
22 27 มี.ค. 2562
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
34 02 13 19 50 82 40 92
23 28 มี.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
03 37 29 11 49 09 25 85
24 29 มี.ค. 2562
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
06 81 60 35 47 22 65 40
25 01 เม.ย. 2562
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
38 28 36 71 63 98 64 99
26 02 เม.ย. 2562
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
43 79 00 36 83 19 48 84
27 03 เม.ย. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
65 17 58 10 93 45 06 42
28 04 เม.ย. 2562
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
87 19 02 04 38 68 22 84
29 05 เม.ย. 2562
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
15 93 84 62 95 73 18 96
30 09 เม.ย. 2562
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
26 08 94 76 30 12 74 56