หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 28 มิ.ย. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 17 พ.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
71 64 93 58 40 05 29 94
2 18 พ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
96 33 69 60 79 50 88 41
3 19 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
57 69 60 72 71 83 64 76
4 22 พ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
38 74 19 55 71 07 73 09
5 23 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
30 57 98 25 17 44 69 96
6 24 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
53 84 58 89 16 47 15 46
7 25 พ.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
57 42 86 71 28 13 41 26
8 26 พ.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
82 59 05 64 37 96 27 14
9 29 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
96 69 58 69 54 73 17 10
10 30 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
45 28 55 38 69 52 57 40
11 31 พ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
55 98 72 15 75 18 66 91
12 01 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
08 42 57 91 34 68 11 45
13 02 มิ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
09 98 30 19 34 23 60 49
14 05 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
68 08 15 55 67 07 85 75
15 06 มิ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
83 98 78 07 31 54 95 10
16 07 มิ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
92 97 25 30 27 32 58 37
17 08 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
81 23 35 77 53 05 28 70
18 09 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
12 84 81 47 26 02 65 63
19 12 มิ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
70 05 23 58 73 08 81 84
20 13 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
90 09 26 45 80 99 36 55
21 14 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
07 71 48 12 03 67 00 64
22 15 มิ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
58 42 68 68 53 53 53 47
23 16 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
61 08 42 89 80 27 58 05
24 19 มิ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
70 12 41 83 39 81 14 56
25 20 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
00 86 87 27 69 45 62 52
26 21 มิ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
85 77 47 15 20 42 01 61
27 22 มิ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
53 52 96 95 67 66 91 90
28 23 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
71 80 61 70 80 89 36 45
29 26 มิ.ย. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
22 86 91 55 11 75 61 25
30 27 มิ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
56 95 77 16 58 97 45 84