หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 23 ส.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 07 ก.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
02 62 85 79 49 15 44 20
2 11 ก.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
67 23 54 90 40 04 24 20
3 12 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
36 12 49 25 34 10 93 69
4 13 ก.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
90 97 99 06 69 76 41 48
5 14 ก.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
68 27 83 58 94 47 79 62
6 17 ก.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
07 28 51 28 48 69 09 70
7 18 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
64 55 83 26 03 06 52 57
8 19 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
48 96 17 65 85 33 85 33
9 20 ก.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
76 91 61 76 09 24 28 59
10 21 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
95 67 27 99 32 04 51 77
11 24 ก.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
40 89 54 03 77 26 73 22
12 25 ก.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
78 05 33 60 86 13 42 69
13 26 ก.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
74 32 74 32 71 29 17 75
14 27 ก.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
72 55 14 03 65 48 06 11
15 31 ก.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
98 08 65 41 91 15 08 98
16 01 ส.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
04 04 29 79 57 51 45 37
17 02 ส.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
43 98 13 68 81 36 54 09
18 03 ส.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>234570
04 50 38 84 63 09 25 29
19 04 ส.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
46 21 49 24 65 40 26 01
20 07 ส.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
92 66 18 08 48 78 67 59
21 08 ส.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
35 68 71 04 18 51 44 77
22 09 ส.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
20 24 29 15 03 41 51 93
23 10 ส.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
93 58 94 57 21 30 64 13
24 11 ส.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
35 29 70 94 62 02 31 33
25 15 ส.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
83 52 50 19 00 00 19 88
26 16 ส.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
92 27 81 38 01 18 52 33
27 17 ส.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
03 51 25 27 79 73 95 43
28 18 ส.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
45 50 74 21 01 94 53 42
29 21 ส.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
53 00 22 69 65 12 62 09
30 22 ส.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
26 64 78 16 00 00 19 57