หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 26 ก.พ. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 15 ม.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
78 59 04 85 48 29 66 47
2 16 ม.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>567803
29 63 33 91 57 91 83 83
3 17 ม.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
34 49 49 66 92 91 88 05
4 18 ม.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
15 27 18 30 41 53 32 56
5 19 ม.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
06 26 89 43 38 94 34 02
6 22 ม.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
62 72 68 34 78 44 06 72
7 23 ม.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
78 72 76 70 04 98 78 72
8 24 ม.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
40 38 29 51 17 39 96 18
9 25 ม.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
06 10 41 45 72 76 29 67
10 26 ม.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
94 35 43 86 26 03 88 59
11 29 ม.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
52 64 15 27 75 87 49 61
12 30 ม.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
47 02 62 87 93 56 61 88
13 31 ม.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
66 95 08 47 80 19 86 25
14 01 ก.พ. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
49 63 76 90 95 09 60 74
15 02 ก.พ. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
59 99 04 44 95 09 35 25
16 05 ก.พ. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
59 99 46 89 95 09 32 03
17 06 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
02 30 56 76 03 29 43 89
18 07 ก.พ. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
03 60 27 84 50 07 44 99
19 08 ก.พ. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
12 68 86 42 56 12 66 22
20 09 ก.พ. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
11 55 28 38 75 91 45 21
21 12 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
39 94 83 38 69 24 45 00
22 13 ก.พ. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
61 16 04 59 08 63 03 58
23 14 ก.พ. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
67 64 45 58 73 30 09 94
24 15 ก.พ. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
75 66 76 67 35 26 86 77
25 16 ก.พ. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
58 72 87 01 11 25 89 03
26 19 ก.พ. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>456792
42 53 12 23 44 55 67 78
27 20 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
06 39 44 23 97 70 02 65
28 21 ก.พ. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
60 58 96 94 54 52 16 14
29 22 ก.พ. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
26 10 96 20 26 90 63 53
30 23 ก.พ. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
53 90 08 45 04 41 06 43