หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 23 พ.ค. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 05 เม.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
39 41 63 65 11 13 92 94
2 09 เม.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
88 04 35 43 63 71 27 35
3 10 เม.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
00 73 80 47 61 66 95 68
4 11 เม.ย. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
61 66 51 56 59 36 22 27
5 12 เม.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
29 07 52 30 68 54 17 95
6 17 เม.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
48 69 34 83 16 01 53 64
7 18 เม.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
83 30 36 10 43 90 56 03
8 19 เม.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
71 15 79 23 08 52 94 38
9 20 เม.ย. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>012358
43 49 24 30 36 42 28 34
10 23 เม.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
34 94 86 42 15 13 14 14
11 24 เม.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
27 13 63 49 79 65 20 94
12 25 เม.ย. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>234570
27 93 51 69 61 59 52 68
13 26 เม.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
00 48 06 46 20 32 20 32
14 27 เม.ย. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
83 63 69 49 02 82 02 82
15 30 เม.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
56 54 96 94 11 09 11 09
16 02 พ.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
37 74 09 02 26 85 73 02
17 03 พ.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
88 25 94 19 66 53 80 33
18 04 พ.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>567803
81 99 83 97 27 53 87 93
19 07 พ.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
54 67 17 30 99 12 80 07
20 08 พ.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
82 98 92 88 22 58 25 55
21 09 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
59 34 92 33 77 48 90 35
22 10 พ.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
30 40 52 62 19 29 89 01
23 11 พ.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
55 66 88 99 72 83 93 04
24 14 พ.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
26 33 57 64 16 23 10 17
25 15 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
41 31 19 91 04 06 86 24
26 16 พ.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
89 97 85 01 77 09 62 24
27 17 พ.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
54 92 06 44 47 85 20 58
28 18 พ.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
75 45 87 33 80 40 17 97
29 21 พ.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
04 87 75 58 71 54 31 14
30 22 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
70 39 55 76 20 11 71 60