หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 12 ธ.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 27 ต.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
00 00 81 97 36 52 03 19
2 30 ต.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>678914
44 41 99 04 68 35 66 63
3 31 ต.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
31 65 93 27 13 47 37 71
4 01 พ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
60 23 47 10 18 81 55 82
5 02 พ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>456792
19 64 26 29 31 24 93 62
6 03 พ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
67 74 58 65 84 09 47 46
7 06 พ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
06 59 22 75 39 92 74 27
8 07 พ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
03 29 65 91 75 01 75 01
9 08 พ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
22 47 63 12 68 93 65 90
10 09 พ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
38 73 02 63 60 05 03 62
11 10 พ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
54 51 45 58 30 73 28 75
12 13 พ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>890136
81 47 76 52 88 40 05 23
13 14 พ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
80 75 44 39 90 85 63 58
14 15 พ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
81 82 47 16 19 44 26 37
15 16 พ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
52 26 43 17 12 86 25 99
16 17 พ.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
64 39 69 44 97 72 38 13
17 20 พ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
48 10 90 52 09 71 38 00
18 21 พ.ย. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>345681
25 87 88 50 65 73 48 90
19 22 พ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
05 57 57 09 74 26 13 65
20 23 พ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
67 54 89 24 83 30 38 75
21 24 พ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
07 69 47 91 15 23 84 54
22 27 พ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
26 58 99 85 42 42 67 17
23 28 พ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
48 81 18 51 61 94 52 85
24 29 พ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
47 95 66 14 28 76 33 19
25 30 พ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
97 36 58 75 38 95 39 94
26 01 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
98 59 88 49 31 92 65 26
27 04 ธ.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
70 05 19 54 72 07 61 04
28 06 ธ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
55 06 72 89 14 47 39 22
29 07 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
43 96 09 70 60 21 37 98
30 08 ธ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
30 93 61 24 79 42 52 15