หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 21 ก.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 08 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
81 23 35 77 53 05 28 70
2 09 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
12 84 81 47 26 02 65 63
3 12 มิ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
70 05 23 58 73 08 81 84
4 13 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
90 09 26 45 80 99 36 55
5 14 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
07 71 48 12 03 67 00 64
6 15 มิ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
58 42 68 68 53 53 53 47
7 16 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
61 08 42 89 80 27 58 05
8 19 มิ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
70 12 41 83 39 81 14 56
9 20 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
00 86 87 27 69 45 62 52
10 21 มิ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
85 77 47 15 20 42 01 61
11 22 มิ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
53 52 96 95 67 66 91 90
12 23 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
71 80 61 70 80 89 36 45
13 26 มิ.ย. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
22 86 91 55 11 75 61 25
14 27 มิ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
56 95 77 16 58 97 45 84
15 28 มิ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
91 54 35 10 84 61 63 82
16 29 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
91 28 17 54 12 49 12 51
17 30 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
94 18 33 79 44 68 74 38
18 03 ก.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
74 00 99 25 74 00 41 67
19 04 ก.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
80 61 10 31 21 20 11 30
20 05 ก.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>345681
48 37 40 29 87 76 02 91
21 06 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
86 16 80 22 56 46 64 38
22 07 ก.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
02 62 85 79 49 15 44 20
23 11 ก.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
67 23 54 90 40 04 24 20
24 12 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
36 12 49 25 34 10 93 69
25 13 ก.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
90 97 99 06 69 76 41 48
26 14 ก.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
68 27 83 58 94 47 79 62
27 17 ก.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
07 28 51 28 48 69 09 70
28 18 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
64 55 83 26 03 06 52 57
29 19 ก.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
48 96 17 65 85 33 85 33
30 20 ก.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
76 91 61 76 09 24 28 59