หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 21 มิ.ย. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 09 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
59 34 92 33 77 48 90 35
2 10 พ.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>901247
30 40 52 62 19 29 89 01
3 11 พ.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
55 66 88 99 72 83 93 04
4 14 พ.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
26 33 57 64 16 23 10 17
5 15 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
41 31 19 91 04 06 86 24
6 16 พ.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
89 97 85 01 77 09 62 24
7 17 พ.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
54 92 06 44 47 85 20 58
8 18 พ.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
75 45 87 33 80 40 17 97
9 21 พ.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
04 87 75 58 71 54 31 14
10 22 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
70 39 55 76 20 11 71 60
11 23 พ.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
96 75 30 41 79 92 60 11
12 24 พ.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
17 43 46 14 67 93 51 09
13 25 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
83 32 81 30 51 00 21 70
14 28 พ.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
32 89 24 97 04 17 54 67
15 30 พ.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
83 71 02 52 09 45 14 40
16 31 พ.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
02 88 90 24 42 72 97 83
17 01 มิ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>345681
82 85 28 69 09 88 82 15
18 04 มิ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
42 40 29 47 50 68 29 47
19 05 มิ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
80 49 27 02 57 72 71 42
20 06 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
54 83 57 86 07 36 70 99
21 07 มิ.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
46 76 46 76 80 10 05 65
22 08 มิ.ย. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
79 74 30 75 75 30 04 01
23 11 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
80 76 52 48 61 57 11 07
24 12 มิ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
15 04 71 60 61 50 29 18
25 13 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>678914
69 40 33 96 18 11 34 95
26 14 มิ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
57 77 09 25 37 97 86 48
27 15 มิ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
44 42 36 50 37 51 82 04
28 18 มิ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
17 65 81 01 83 99 68 14
29 19 มิ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
89 79 27 41 22 46 54 14
30 20 มิ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
48 94 98 44 73 19 26 72