#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 8 ถูก
17 ก.พ. 66 43 4 ถูก
20 ก.พ. 66 97 8 ถูก
21 ก.พ. 66 61 8 ถูก
22 ก.พ. 66 02 2 ผิด
23 ก.พ. 66 95 4 ถูก
24 ก.พ. 66 47 6 ถูก
27 ก.พ. 66 17 4 ถูก
28 ก.พ. 66 58 8 ผิด
01 มี.ค. 66 15 4 ถูก
02 มี.ค. 66 15 8 ถูก
03 มี.ค. 66 40 2 ถูก
07 มี.ค. 66 48 6 ถูก
08 มี.ค. 66 73 0 ถูก
09 มี.ค. 66 40 6 ถูก
10 มี.ค. 66 94 8 ถูก
13 มี.ค. 66 16 8 ถูก
14 มี.ค. 66 02 0 ถูก
15 มี.ค. 66 88 0 ถูก
16 มี.ค. 66 00 6 ถูก
17 มี.ค. 66 56 4 ถูก
20 มี.ค. 66 51 8 ถูก
21 มี.ค. 66 72 8 ถูก
22 มี.ค. 66 68 0 ถูก
23 มี.ค. 66 67 4 ถูก
24 มี.ค. 66 14 8 ถูก
27 มี.ค. 66 05 4 ถูก
28 มี.ค. 66 72 8 ถูก
29 มี.ค. 66 33 2 ถูก
30 มี.ค. 66 01 6 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้