#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 0 ผิด
17 ก.พ. 66 43 5 ถูก
20 ก.พ. 66 97 0 ถูก
21 ก.พ. 66 61 4 ถูก
22 ก.พ. 66 02 0 ถูก
23 ก.พ. 66 95 2 ถูก
24 ก.พ. 66 47 1 ถูก
27 ก.พ. 66 17 7 ผิด
28 ก.พ. 66 58 9 ถูก
01 มี.ค. 66 15 3 ถูก
02 มี.ค. 66 15 7 ถูก
03 มี.ค. 66 40 4 ถูก
07 มี.ค. 66 48 1 ถูก
08 มี.ค. 66 73 6 ถูก
09 มี.ค. 66 40 9 ถูก
10 มี.ค. 66 94 7 ถูก
13 มี.ค. 66 16 6 ผิด
14 มี.ค. 66 02 9 ถูก
15 มี.ค. 66 88 5 ถูก
16 มี.ค. 66 00 4 ถูก
17 มี.ค. 66 56 0 ถูก
20 มี.ค. 66 51 3 ถูก
21 มี.ค. 66 72 8 ถูก
22 มี.ค. 66 68 0 ถูก
23 มี.ค. 66 67 3 ถูก
24 มี.ค. 66 14 9 ถูก
27 มี.ค. 66 05 9 ถูก
28 มี.ค. 66 72 2 ผิด
29 มี.ค. 66 33 1 ถูก
30 มี.ค. 66 01 9 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้