#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 0 ผิด
17 ก.พ. 66 43 2 ถูก
20 ก.พ. 66 97 5 ถูก
21 ก.พ. 66 61 7 ถูก
22 ก.พ. 66 02 5 ถูก
23 ก.พ. 66 95 6 ถูก
24 ก.พ. 66 47 1 ถูก
27 ก.พ. 66 17 4 ถูก
28 ก.พ. 66 58 4 ถูก
01 มี.ค. 66 15 0 ถูก
02 มี.ค. 66 15 3 ถูก
03 มี.ค. 66 40 5 ถูก
07 มี.ค. 66 48 1 ถูก
08 มี.ค. 66 73 4 ถูก
09 มี.ค. 66 40 0 ผิด
10 มี.ค. 66 94 9 ถูก
13 มี.ค. 66 16 6 ผิด
14 มี.ค. 66 02 4 ถูก
15 มี.ค. 66 88 2 ถูก
16 มี.ค. 66 00 2 ถูก
17 มี.ค. 66 56 5 ถูก
20 มี.ค. 66 51 1 ผิด
21 มี.ค. 66 72 9 ถูก
22 มี.ค. 66 68 5 ถูก
23 มี.ค. 66 67 6 ถูก
24 มี.ค. 66 14 0 ถูก
27 มี.ค. 66 05 3 ถูก
28 มี.ค. 66 72 1 ถูก
29 มี.ค. 66 33 6 ถูก
30 มี.ค. 66 01 6 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้