#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 4 ถูก
17 ก.พ. 66 43 2 ถูก
20 ก.พ. 66 97 0 ถูก
21 ก.พ. 66 61 7 ถูก
22 ก.พ. 66 02 0 ถูก
23 ก.พ. 66 95 4 ถูก
24 ก.พ. 66 47 2 ถูก
27 ก.พ. 66 17 6 ถูก
28 ก.พ. 66 58 1 ถูก
01 มี.ค. 66 15 8 ถูก
02 มี.ค. 66 15 0 ถูก
03 มี.ค. 66 40 5 ถูก
07 มี.ค. 66 48 2 ถูก
08 มี.ค. 66 73 8 ถูก
09 มี.ค. 66 40 9 ถูก
10 มี.ค. 66 94 4 ผิด
13 มี.ค. 66 16 1 ถูก
14 มี.ค. 66 02 0 ถูก
15 มี.ค. 66 88 7 ถูก
16 มี.ค. 66 00 2 ถูก
17 มี.ค. 66 56 3 ถูก
20 มี.ค. 66 51 7 ถูก
21 มี.ค. 66 72 5 ถูก
22 มี.ค. 66 68 2 ถูก
23 มี.ค. 66 67 5 ถูก
24 มี.ค. 66 14 2 ถูก
27 มี.ค. 66 05 7 ถูก
28 มี.ค. 66 72 2 ผิด
29 มี.ค. 66 33 2 ถูก
30 มี.ค. 66 01 1 ผิด
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้