#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 9 ถูก
17 ก.พ. 66 43 1 ถูก
20 ก.พ. 66 97 3 ถูก
21 ก.พ. 66 61 2 ถูก
22 ก.พ. 66 02 8 ถูก
23 ก.พ. 66 95 6 ถูก
24 ก.พ. 66 47 8 ถูก
27 ก.พ. 66 17 1 ถูก
28 ก.พ. 66 58 2 ถูก
01 มี.ค. 66 15 0 ถูก
02 มี.ค. 66 15 6 ถูก
03 มี.ค. 66 40 6 ถูก
07 มี.ค. 66 48 0 ถูก
08 มี.ค. 66 73 9 ถูก
09 มี.ค. 66 40 2 ถูก
10 มี.ค. 66 94 9 ถูก
13 มี.ค. 66 16 7 ถูก
14 มี.ค. 66 02 9 ถูก
15 มี.ค. 66 88 1 ถูก
16 มี.ค. 66 00 9 ถูก
17 มี.ค. 66 56 0 ถูก
20 มี.ค. 66 51 2 ถูก
21 มี.ค. 66 72 0 ถูก
22 มี.ค. 66 68 5 ถูก
23 มี.ค. 66 67 2 ถูก
24 มี.ค. 66 14 7 ถูก
27 มี.ค. 66 05 0 ถูก
28 มี.ค. 66 72 1 ถูก
29 มี.ค. 66 33 0 ถูก
30 มี.ค. 66 01 2 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้