#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 8 ถูก
17 ก.พ. 66 43 6 ถูก
20 ก.พ. 66 97 9 ถูก
21 ก.พ. 66 61 6 ถูก
22 ก.พ. 66 02 4 ถูก
23 ก.พ. 66 95 8 ถูก
24 ก.พ. 66 47 2 ถูก
27 ก.พ. 66 17 6 ถูก
28 ก.พ. 66 58 7 ถูก
01 มี.ค. 66 15 2 ถูก
02 มี.ค. 66 15 7 ถูก
03 มี.ค. 66 40 8 ถูก
07 มี.ค. 66 48 6 ถูก
08 มี.ค. 66 73 0 ถูก
09 มี.ค. 66 40 1 ถูก
10 มี.ค. 66 94 2 ถูก
13 มี.ค. 66 16 1 ถูก
14 มี.ค. 66 02 7 ถูก
15 มี.ค. 66 88 5 ถูก
16 มี.ค. 66 00 9 ถูก
17 มี.ค. 66 56 2 ถูก
20 มี.ค. 66 51 0 ถูก
21 มี.ค. 66 72 1 ถูก
22 มี.ค. 66 68 4 ถูก
23 มี.ค. 66 67 5 ถูก
24 มี.ค. 66 14 0 ถูก
27 มี.ค. 66 05 0 ถูก
28 มี.ค. 66 72 3 ถูก
29 มี.ค. 66 33 7 ถูก
30 มี.ค. 66 01 5 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้