#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 7 ถูก
17 ก.พ. 66 43 7 ถูก
20 ก.พ. 66 97 9 ถูก
21 ก.พ. 66 61 0 ถูก
22 ก.พ. 66 02 0 ถูก
23 ก.พ. 66 95 0 ถูก
24 ก.พ. 66 47 7 ผิด
27 ก.พ. 66 17 5 ถูก
28 ก.พ. 66 58 7 ถูก
01 มี.ค. 66 15 7 ถูก
02 มี.ค. 66 15 7 ถูก
03 มี.ค. 66 40 2 ถูก
07 มี.ค. 66 48 8 ผิด
08 มี.ค. 66 73 4 ถูก
09 มี.ค. 66 40 1 ถูก
10 มี.ค. 66 94 3 ถูก
13 มี.ค. 66 16 2 ถูก
14 มี.ค. 66 02 5 ถูก
15 มี.ค. 66 88 6 ถูก
16 มี.ค. 66 00 1 ถูก
17 มี.ค. 66 56 1 ถูก
20 มี.ค. 66 51 6 ถูก
21 มี.ค. 66 72 3 ถูก
22 มี.ค. 66 68 4 ถูก
23 มี.ค. 66 67 3 ถูก
24 มี.ค. 66 14 2 ถูก
27 มี.ค. 66 05 9 ถูก
28 มี.ค. 66 72 9 ถูก
29 มี.ค. 66 33 5 ถูก
30 มี.ค. 66 01 3 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้