#สรุปหวย หลักหน่วยบน เปิดบ่าย ดับ > หวยหุ้น ดอทคอม

วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
16 ก.พ. 66 70 4 ถูก
17 ก.พ. 66 43 8 ถูก
20 ก.พ. 66 97 8 ถูก
21 ก.พ. 66 61 0 ถูก
22 ก.พ. 66 02 6 ถูก
23 ก.พ. 66 95 4 ถูก
24 ก.พ. 66 47 6 ถูก
27 ก.พ. 66 17 4 ถูก
28 ก.พ. 66 58 4 ถูก
01 มี.ค. 66 15 8 ถูก
02 มี.ค. 66 15 4 ถูก
03 มี.ค. 66 40 0 ผิด
07 มี.ค. 66 48 8 ผิด
08 มี.ค. 66 73 6 ถูก
09 มี.ค. 66 40 4 ถูก
10 มี.ค. 66 94 6 ถูก
13 มี.ค. 66 16 4 ถูก
14 มี.ค. 66 02 8 ถูก
15 มี.ค. 66 88 0 ถูก
16 มี.ค. 66 00 4 ถูก
17 มี.ค. 66 56 6 ผิด
20 มี.ค. 66 51 2 ถูก
21 มี.ค. 66 72 6 ถูก
22 มี.ค. 66 68 6 ถูก
23 มี.ค. 66 67 0 ถูก
24 มี.ค. 66 14 4 ผิด
27 มี.ค. 66 05 2 ถูก
28 มี.ค. 66 72 8 ถูก
29 มี.ค. 66 33 6 ถูก
30 มี.ค. 66 01 8 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??ปิดหน้านี้