#สรุปหวย หลักสิบบน ปิดเย็น เด่น<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
T20-00140 28 2
T20-00034 27 3
T20-00191 25 5
T20-00101 24 6
T20-00151 24 6
T20-00159 24 6
T20-00019 23 7
T20-00097 23 7
T20-00166 23 7
T20-00169 23 7
T20-00170 22 8
T20-00174 22 8
T20-00161 16 14

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้