#สรุปหวย หลักหน่วยบน ปิดเย็น ดับ<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F21-00391 29 1
F21-00884 29 1
F21-00199 28 2
F21-00608 28 2
F21-00928 28 2
F21-00050 27 3
F21-00080 27 3
F21-00158 27 3
F21-00197 27 3
F21-00374 27 3
F21-00458 27 3
F21-00480 27 3
F21-00493 27 3
F21-00594 27 3
F21-00761 27 3
F21-00765 27 3
F21-00790 27 3
F21-00810 27 3
F21-00954 27 3
F21-00967 27 3

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้