#สรุปหวย หลักสิบบน ปิดเย็น ดับ<br>(สูตรที่ผิดงวดที่แล้ว) > หวยหุ้น ดอทคอม
รหัสสูตร ถูก ผิด ผล
F20-00073 29 1
F20-00121 28 2
F20-00221 28 2
F20-00647 28 2
F20-00085 27 3
F20-00128 27 3
F20-00303 27 3
F20-00576 27 3
F20-00583 27 3
F20-00778 27 3
F20-00892 27 3
F20-00903 27 3
F20-00914 27 3
F20-00109 26 4
F20-00387 26 4
F20-00736 26 4
F20-00763 26 4
F20-00797 26 4
F20-00899 26 4
F20-00063 25 5

เอาสูตรทั้งหมด มาชนกัน > ได้ผลดังนี้

เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เด่น 2 ตัว เด่นหลักสิบ เด่นหลักหน่วย
ดับ 2 ตัว ดับหลักสิบ ดับหลักหน่วยปิดหน้านี้